دیجیتال

حالا دیگر شیوه خرید لباس‌ها هم مثل خیلی چیزهای دیگر در دنیای مدرن امروزی تغییر کرده است. دیگر آن کلیشه‌های قدیمی که می‌گفت برای خرید باید ابتدا تمام مغازه‌ها را دید و به همه فروشگاه‌ها سر زد مبادا چیزی از نگاه خریدار جا بماند، اعتباری ندارد. زندگی‌های شلوغ امروزی با آدم‌هایی که گاهی حتی برای […]