مصرف سالانۀ پوشاک ایران بر اساس برآوردی حد اقلی ده میلیارد دلار، بالغ بر سی هزار میلیارد تومان است و بر اساس برآوردی دیگر قاچاق و واردات پوشاک خارجی حد اقل 5/5 میلیارد دلار در سال تخمین زده می شود؛ یعنی بیش از 50 درصد مصرف پوشاک کشور یا از راه قاچاق وارد می شود و یا بطور رسمی.
بنابراین جامعۀ تولید کنندگان پوشاک ایران نه تنها سهمی در بازار 500 میلیارد دلاری پوشاک جهان ندارد، بلکه بازار داخلی هم در اشغال رقبای خارجی است. از این رو این جامعه حق دارد بپرسد ریشه مشکل در کجاست؟ راه حل چیست و چگونه باید با وضع موجود مقابله کرد؟
سخن ما این است که به جای تماشای وضعیت موجود باید گرد هم آئیم و به بررسی موانع رشد صنعت پوشاک بپردازیم و با تهیه پیشنهادی مدون به دولت، خواستار اقدامات اساسی دولت برای برون رفت صنعت پوشاک از وضع کنونی شویم و به اقدامات جدی برای رفع معضل توزیع و فروش که مهمترین عامل توقف صنعت پوشاک است دست بزنیم.
به نظر می رسد تشکل های موجود که صنعت پوشاک را به عنوان جزیی از صنعت نساجی کشور در بر می گیرند در شناخت بازار و تأمین سلیقۀ مصرف کنندگان پوشاک ناتوانند و با بی توجهی به نقش پیش ران صنعت پوشاک حتی از عهدۀ حفظ شرایط موجود نیز بر نمی آیند، چنانکه صنعت پوشاک کشور اکنون با بی مهری دولت در ضعیف ترین حلقۀ صنعت نساجی قرار گرفته و صنعتی که صاحب نوزدهمین بازار بزرگ پوشاک جهان است به دلیل ضعف مالی و مدیریتی، امروز بازار را به رقبای خارجی واگذار کرده است.
تشکیل انجمن صنایع پوشاک، راه رفته کشورهای صاحب نام بالاخص چین در بازار جهانی پوشاک است که به یاری خداوند با تصمیماتی راهبردی راه را برای رشد صنعت پوشاک کشور هموار خواهد کرد.
اهداف انجمن به این شرح است:

 1. جلب حمایت از صنعت پوشاک و تلاش برای ساماندهی امر مرتبط با صنعت پوشاک در کشور
 2. ساماندهی تامین مواد اولیه صنعت پوشاک از داخل و خارج از کشور بعنوان عامل در رقابت پذیری محصول
 3. سعی در بهبود کیفی تولیدات کارخانجات و واحد های تولید پوشاک کشور و ترغیب اعضاء به اجرای مقررات و ضوابط و استانداردهای ملی و بین المللی
 4. همکاری با انجمن طراحان ایران و برقراری ارتباط آنان با واحدهای تولیدی در جهت بهینه سازی طرح و الگو
 5. ارائه خدمات بازاریابی به اعضاء در جهت توسعه فروش داخلی و صادرات
 6. ایجاد مرکز اطلاع رسانی مد و ترند و تکنولوژی پوشاک و انتشار کتب و مجلات و بروشورهای تخصصی در جهت ارتقاء دانش فنی اعضاء و ایجاد فعالیتهای علمی و تحقیقاتی مرتبط
 7. ایجاد بانک اطلاعات از تولید کنندگان صنعت پوشاک در جهت اطلاع رسانی به مشتریان داخلی و خارجی
 8. برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایشهای تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش های داخلی و بین المللی
 9. برگزاری نمایشگاه های داخلی و بین المللی جهت معرفی صنعت پوشاک کشور به بازارهای مصرف داخلی و بین المللی
 10. تشویق وحمایت از سرمایه گذاری در صنعت پوشاک کشور و فراهم آوردن فرصتها و امکانات برای صاحبان و مدایران صنایع پوشاک به منظور ایجاد ارتباط، تفاهم و مبادله اطلاعات و تجربیات خود بایکدیگر
 11. ایجاد فرصتهای همکاری و توسعه فعالیت برای اعضاء با یکدیگر
 12. ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمانهای مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضاء
 13. اعزام هیات های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز دریافت دعوت از هیئت های تجاری و بازاریابی کشورهای خارجی
 14. جلوگیری از رقابت ناسالم بین اعضاء با یکدیگر از طریق هماهنگی های درون شکلی و اعمال ضوابط قانونی
 15. ساماندهی و ایجاد شبکه های توزیع برای محصولات اعضاء
فهرست