تعاریف عضویت بر اساس ماده 6 اساسنامه:

اعضای انجمن طبق رعایت موارد مندرج در ماده 5 (شرایط عضویت) به سه گروه پیوسته،وابسته و اعضای افتخاری تقسیم میشوند.

اعضای پیوسته

 اعضای پیوسته ی انجمن عبارتند از کلیه تولید کنندگانی که در حوزه های صنفی و صنعتی پوشاک هستند که با تابعیت کامل از مواد اساسنامه عضویت در انجمن صنفی را پذیرفته اند.

اعضای وابسته

اعضای وابسته انجمن عبارتند از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در امور مربوط به تولید،تهیه و تدارک ماشین آلات و تجهیزات،مواد اولیه و متعلقات،تکنولوژی صنایع پوشاک فعالیت داشته و همکاری و اشتراک مساعی آنان در انجام امور مربوط به صنعت پوشاک موثر بوده و نامبردگان تحت شرایط خاص مقررات آیین نامه داخلی و مصوبات این انجمن می توانند با پرداخت ورودیه و حق عضویت در کلیه مجامع عمومی شرکت نمایند.این گروه در مجامع عمومی و برای انتخاب هیئت مدیره حق رای دارند. 

اعضای افتخاری

اعضای افتخاری انجمن عبارتند از کلیه فعالان اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،دانشگاهی که لزوما در صنعت پوشاک فعالیت می کنند و همچنین متخصصین و از صاحب نامان صنعت نساجی و پوشاک باشند،انجمن صنایع پوشاک ایران میتواند با اعطای عضویت افتخاری به آنها از دانش و تجربیاتشان در همه امور راهگشا برای انجمن استفاده کند.این افراد حق رای در مجامع ندارند و حق ورودیه و عضویت به آنها تعلق نمیگیرد.

نحوه ی عضویت

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت دارا بودن شراط و مدارک زیر می توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند:

  1. تابعیت ایران
  2. شاغل در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارائه مدرک شناسایی معتبر شامل مجوز پروانه بهره برداری یا کارت شناسایی کارگاه با ارزش پروانه بهره برداری.
  3. ارائه ی مدرک معتبر مبنی بر کارفرما بودن مطابق قانون کار،شامل کپی پروانه کسب،کارت شناسایی کارگاه یا پروانه بهره برداری و کپی آخرین پرداختی لیست بیمه.
  4. قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی.
  5. پرداخت ورودیه و حق عضویت به طور مرتب.
  6. کارت ملی و شناسنامه و یک قطعه عکس اسکن شده.

فرم اطلاعات و ثبت نام اعضاء (حقیقی و حقوقی)