اخبار صنایع پوشاک

گزارش یک نشست

بدون دیدگاه
اعضای محترم انجمن صنایع پوشاک ایران با احترام به اطلاع می‌رساند جهت گسترش ارتباط با اصناف مرتبط با صنعت پوشاک و یافتن فرصت‌های همکاری جهت انتفاع هرچه بیشتر اعضاء، هیئت…

صرفا برگزاری جلسه کافی نیست

بدون دیدگاه
  انجمن صنایع پوشاک ایران برای پیگیری، توصیف وضع موجود و ارائه پیشنهاداتی برای حل معضلات، به طور مستمر با مسئولان ذی‌ربط که قانون جاری وظیفه‌ی آنها را مشخص کرده…
فهرست