Slide
اخبار صنایع پوشاک

سومین کارگاه آموزشی انجمن صنایع پوشاک ایران سه‌شنبه برگزار می‌شود

بدون دیدگاه
در ادامه کارگاه‌های آموزشی در انجمن صنایع پوشاک ایران، سومین کارگاه آموزشی انجمن به منظور افزایش ارتقای سطح آگاهی‌های مدیریتی اعضا با عنوان کارگاه آموزشی «مدیریت منابع انسانی»، روز سه‌شنبه…
فهرست