مالی و عضویت ها

جناب آقای علیرضا شخمکاری عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته مالی و عضویت ها

توسعه کمی و کیفی اعضاء، همچنین تشکیل بانک اطلاعاتی صنعت پوشاک، از جمله وظایف این کمیته است، تا ضمن فراهم آوردن بستر ارتباطی موثر در زنجیره صنعت و بازار، اعضاء انجمن از توانمندی ها و نیاز های یکدیگر مطلع و نسبت به ایجاد و بهره مندی از روابط چند جانبه اقدام نمایند.

آخرین مطالب مالی و عضویت ها

سوالات رایج

هزینه پرداختی بابت عضویت در انجمن صرف چه امور می شود؟

  • حق عضویت های دریافتی صرف تامین هزینه های جاری از جمله کادر دفتری، اجاره دفتر انجمن، هزینه های کارشناسی و نظایر آن می شود، این در حالی است که بخش عمده ای از هزینه ها از طریق همت عالی اعضاء خیرخواه و اعضاء هیات مدیره تامین می شود.
  • اعضاء هیات مدیره و بازرس انجمن در هیچ یک از سنوات انجمن، هیچ نوع دریافتی اعم از حقوق، پاداش، حق شرکت در جلسات و ... نداشته اند و چنین موضوعی در ساز و کار انجمن تعریف نشده است.
  • همکاری و صرف وقت اعضا هیات مدیره و بازرس به صورت کاملا داوطلبانه جهت تامین و توسعه نیازهای صنفی و اراتقاء جایگاه صنایع پوشاک در کشور و بازارهای هدف است.

چه کسانی میتوانند در انجمن صنایع پوشاک ایران عضو شوند؟

  • تمام فعالان عرصه هنر صنعت پوشاک،طبق شیوه های تعریف شده عضویت در اساسنامه انجمن،چنانچه شرایط شما با هیچیک از گونه های تعریف شده تطبیق ندارد لطفا مراتب را با مسئول امور اجرایی انجمن در میان بگذارید.
  • تولید کنندگان،تامین کنندگان،ارائه دهندگان خدمات تکمیلی،خدمات دهندگان در عرصه سازمانی و تجاری،دفاتر طراحی،صادر کنندگان و تمام اعضای زنجیره هنر صنعت پوشاک.

تنوع نهادهای صنفی در صنعت پوشاک برای چیست؟

با توسعه هنر صنعت پوشاک در ایران، نهادهای صنفی متنوعی به منظور تامین نیازهای صنفی اعضا ایجاد شده اند، بدیهی است عضویت در هر یک از نهادهای صنفی مانعی برای حضور و عضویت در سایر نهادها به شمار نمی آید و هر کدام از نهادهای تاسیس شده در پی تامین بخشی از نیازها و الزامات صنفی هستند، از جمله نهادهای صنفی همسو به شرح ذیل:
  • انجمن صنایع پوشاک ایران؛با هدف سازماندهی و تامین نیازهای صنفی فعالان صنعتی، حقیقی و حقوقی در زنجیره ارزش صنایع پوشاک ایران.
  • انجمن طراحان لباس و پارچه ایران؛با هدف سازماندهی و تامین نیازهای صنفی طراحان لباس و پارجه ایران.
  • انجمن ویژندها؛با هدف سازماندهی و تامین نیازهای ویژندها (فروشگاه های زنجیره ای عرضه پوشاک در سطح کشور).
  • شرکت تعاونی تامین نیاز؛با هدف سازماندهی و تامین نیازهای تولیدکنندگان در بخش مواد اولیه و خدمات.
سایر نهادهای صنفی از جمله اتحادیه پوشاک، پیراهن، تولید و صادرات و ... نیز در منظومه نهادهای مدنی فعال جهت تامین حقوق صنفی و ارایه خدمات به اعضاء هستند و انجمن صنایع پوشاک ایران به همراه سایر تشکل های همسو همواره در تلاش است تا زمینه همسویی و کوشش مشترک را برای بهره مندی بیشتر اعضا و فعالان این عرصه گسترش دهد.