نشست مشترک کارگروه بافندگی و رنگرزی، چاپ و تکمیل انجمن صنایع نساجی ایران و هیأت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران

روز سه‌شنبه دوازدهم تیرماه نشست مشترک کارگروهای بافندگی و رنگرزی، چاپ و تکمیل انجمن صنایع نساجی ایران و اعضای هیأت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران به میزبانی انجمن صنایع نساجی برگزار شد.

در این نشست که با هدف توسعه تعاملات فی مابین انجمن صنایع نساجی ایران و انجمن صنایع پوشاک برگزار شده بود، در خصوص نحوه تعاملات فی مابین اعضای این دو تشکل بحث و تبادل نظر شد و پیشنهادات مختلف در خصوص نحوه تعامل کمیته‌های تخصصی و تعاونی در برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و توانمندی‌های شرکت‌ها و نیز تشکیل کارگروه تخصصی مطرح شد.

شایان ذکر است این نشست در راستای تحکیم ارتباط دو تشکل در برنامه‌ریزی بهتر برای تامین مواد اولیه زنجیره ارزش صنعت نساجی و نیز آشنایی بیشتر واحدهای نساجی با روند تغییر مد در صنعت پوشاک برگزار و مقرر شد در فواصل زمانی مختلف تکرار گردد.