هیئت مدیره

آخرین مطالب هیئت مدیره

صفحه 1 از 3 صفحه بعد

سوالات رایج

تنوع نهادهای صنفی در صنعت پوشاک برای چیست؟

با توسعه هنر صنعت پوشاک در ایران، نهادهای صنفی متنوعی به منظور تامین نیازهای صنفی اعضا ایجاد شده اند، بدیهی است عضویت در هر یک از نهادهای صنفی مانعی برای حضور و عضویت در سایر نهادها به شمار نمی آید و هر کدام از نهادهای تاسیس شده در پی تامین بخشی از نیازها و الزامات صنفی هستند، از جمله نهادهای صنفی همسو به شرح ذیل:
  • انجمن صنایع پوشاک ایران؛با هدف سازماندهی و تامین نیازهای صنفی فعالان صنعتی، حقیقی و حقوقی در زنجیره ارزش صنایع پوشاک ایران.
  • انجمن طراحان لباس و پارچه ایران؛با هدف سازماندهی و تامین نیازهای صنفی طراحان لباس و پارجه ایران.
  • انجمن ویژندها؛با هدف سازماندهی و تامین نیازهای ویژندها (فروشگاه های زنجیره ای عرضه پوشاک در سطح کشور).
  • شرکت تعاونی تامین نیاز؛با هدف سازماندهی و تامین نیازهای تولیدکنندگان در بخش مواد اولیه و خدمات.
سایر نهادهای صنفی از جمله اتحادیه پوشاک، پیراهن، تولید و صادرات و ... نیز در منظومه نهادهای مدنی فعال جهت تامین حقوق صنفی و ارایه خدمات به اعضاء هستند و انجمن صنایع پوشاک ایران به همراه سایر تشکل های همسو همواره در تلاش است تا زمینه همسویی و کوشش مشترک را برای بهره مندی بیشتر اعضا و فعالان این عرصه گسترش دهد.