نشست گفتگو فعالان حوزه پوشاک با اعضاء هیأت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران

نشست گفتگو فعالان حوزه پوشاک با اعضاء هیأت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران

 روز چهارشنبه 25 بهمن ماه،نشست گفتگو با گروهی از فعالان حوزه پوشاک تهران برگزار شد.

در این جلسه، هیأت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران با همراهی تولید‌کنندگان و فعالان صنعت پوشاک تهران به بررسی مسائل روز این صنعت پرداختند.

همچنین اعضای محترم خانواده صنعت پوشاک در این نشست صمیمی، با طرح مسائل و مشکلات صنف خود و تشریک مساعی با یکدیگر، پیشنهادات و راهکارهای مفیدی را ارائه نمودند.

آقای هاکوپیان نیز در سخنان خود، به تولیدکنندگان توصیه کردند با اتحاد و تشویق جوانان به آموزش در این حوزه، هنر صنعت پوشاک را در کشور زنده نگهداریم.

اهمیت شفافیت در کار، جایگاه آموزش و لزوم توسعه سازمانی از محور‌های مهم این نشست بود.